Hvad er Andrologi?

European Academy of Andrology (EAA) definerer andrologi som den gren af forskning og behandling af patienter, der fokuserer på mandens specifikke helbredsmæssige problemer og i særdeleshed med den reproduktive og den seksuelle funktion under fysiologiske og patologiske forhold.

Selskabets historie

Dansk Andrologisk Selskab (DAS) blev dannet i 2011. Efter nogle år med øgede aktiviteter var selskabet vært for ”Intenational Congress of Andrology” i 2017. Kongressen blev holdt i København. Fagligt var kongressen en succes, men økonomisk endte den med et underskud. I løbet af 2021/2022 er det lykkedes at få selskabet rekonstrueret. Det er bestyrelsens mål at gøre DAS til samlingsstedet for personer, der arbejder med andrologi – direkte eller indirekte.

Selskabet har to primære formål:

  1. At arrangere nationale og internationale møder og kurser på et højt videnskabeligt niveau
  2. At fremme vidensdeling blandt danske klinikere og andre med særlig interesse i andrologi

Selskabets vedtægter kan ses her
Kontakt os, hvis du ønsker at være medlem af Dansk Andrologisk Selskab.

Publikationer

Event

There are no upcoming events at this time